Chytré hry

Hry Ukaž! Co víš?

Prověř si své vědomosti zábavnou formou. Budeš chytřejší než moudrá sova? Vyber si otázku. Pokud nebudeš znát správnou odpověď, moudrá sova ti ji zodpoví.

Účelem hry může být test vědomostí, soutěž o více správných odpovědí nebo přímo výuka odpovědí na dané otázky zábavnou formou.

Soutěž zahajuje nejmladší hráč. Vybere 1 otázku, odpoví a ověří správnost odpovědi (viz návod). Neodpoví-li, odpověď neověřuje – otázka zůstává dále ve hře. Stejně postupují i další účastníci hry – volit mohou pouze z neprobraných nebo nezodpovězených a neověřených otázek. Správná odpověď znamená zisk 1 bodu (detailně doslovná odpověď není podmínkou – rozhodující je věcná správnost odpovědi. Ocenit můžeme i částečnou odpověď). Další bod (prémiový) lze získat obsažnější odpovědí než zná moudrá sova. S udělením prémiového bodu vyslovují souhlas spoluhráči. Správnost takové odpovědi obhájíme citací z důvěryhodného pramene (učebnice, kniha, slovník, encyklopedie…). Pravidla hry je možné dále upřesňovat a rozvíjet.

Ukaž! Co víš?

Žáčku! Ukaž! Co víš?

Mrňousku! Ukaž! Co víš?

Nakoupit můžete na našem e-shopu

Prohlédněte si naše další produkty