Model Monti System 74.1 – Zásahové vozidlo. Další přírůstek mezi Tatrami. Tentokrát je to zásahové vozidlo.

Monti System 74.1 – Zásahové vozidlo je vyroben v měřítku 1:48 jako všechny naše Tatry. Obtížnost složení je STANDARD – střední obtížnost. Monti System 74.1 je doporučen pro děti od 6 let a skládá se ze 44 dílků. I tento model je inspirován skutečnou Tatrou 815. Tatra 815 8×8 slouží armádě ČR jako zásahové vozidlo, které je určeno k odstraňování následků ekologických katastrof, provozních havárií průmyslových zařízení
nebo živelních pohrom. Součástí balení jsou samozřejmě i polepy